Menu

Disclaimer

JOYNE  heeft de informatie die u op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. JOYNE  kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

JOYNE geeft op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen in aan te brengen.
 
Wij verwijzen op onze website naar verkooppunten die ons product aanbieden, echter kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden van de kwaliteit van producten en diensten die zij aanbieden.